Bokningsvillkor

Betalningsvillkor


E-postfaktura och swish är kostnadsfritt att använda. Om du väljer pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 50 kr. Om fakturan inte är betald i tid, tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Om inte avgiften betalas efter påminnelsefakturan kan du som medlem uteslutas från föreningens verksamhet.

 

Avbokningsregler

 

Bokning av kurs är bindande med nedanstående undantag.

 

- Vid avbokning som sker senast 14 dagar innan kursstart tas ingen avgift ut.
 

- Vid avbokning mellan 13 dagar och 1 dag före kursstart tas en avgift på 20% av kursavgiften ut dock lägst en administrationsavgift om 250 kr.*
 

- Vid avbokning samma dag som kursstart eller senare, återbetalas inte kursavgiften*. 

 

*Om Neptun kan tillsätta den avbokade platsen på kursen med en annan deltagare kan dock den återstående delen (räknat från när avbokning sker) av kursavgiften återbetalas, minus en administrationsavgift om 250 kronor. Ersättning för aktivitetstillfällen som förevarit innan avbokningen inkom till Neptun återbetalas inte oavsett om tillfällena utnyttjats eller inte.

 

Vi erbjuder ingen ekonomisk ersättning för enstaka fall av sjukfrånvaro. Vid längre sjukfrånvaro som gör att du går miste om resterande del av kursen har du, mot uppvisande av sjukintyg som styrker hela tidsperioden, rätt att återfå återstående del av kursavgiften utan avdrag för administrationskostnader. Begäran om återbetalning samt sjukintyg skickas in via e-post till hej@skneptun.se

 

Medlemsavgift återbetalas ej när en kurs startat. Notera att medlemsavgiften inte återbetalas när en kurs väl startat eller medlemskapet utnyttjats på något annat sätt.

 

Ingen ångerrätt

 

Observera att eftersom det är fråga om en idrotts-/fritidsaktivitet som ska hållas under en bestämd tidsperiod gäller inte ångerrätten enligt distansavtalslagen [se 2 kap. 11 § punkt 12 i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler].

 

Bokning till kö
 

Bokning till kö är inte bindande och är kostnadsfritt. När du tackar ja till en kursplats träder våra avbokningsregler (se ovan) in.

 

Inställd kurs
 

Om vi tvingas ställa in en kurs på grund av för få deltagare, har ni rätt att få tillbaka hela kursavgiften.

 

Om en kurs pausas eller ställs in på grund av orsaker som inte Simklubben Neptun kan råda över, så återbetalas inte deltagaravgiften.

 

Återbetalning
 

Den som har rätt till återbetalning kommer att få beloppet återbetalt inom 14 arbetsdagar efter att föreningen har mottagit mottagarens bankuppgifter. Denne kan i stället välja att behålla pengarna som tillgodohavande för att använda vid senare tillfällen och behöver då inte betala den administrativa avgiften, men har då inte heller rätt till återbetalning

För medlem som valt att få ett tillgodohavande gäller tillgodohavandet i 24 månader från det datum som tillgodohavandet erhölls. Tillgodohavandet kommer att synas i medlemmens konto.

 

Reklamation


Om du vill anser att tjänsten du erhållit är felaktig (fel i tjänst) har du rätt att reklamera tjänsten varefter klubben gör en bedömning av om vi också anser att den varit felaktig eller inte. Reklamation måste ske skriftligen (se kontaktuppgifter nedan) och senast inom två månader från att du upptäckte eller borde upptäckt felet.

Om du inte är nöjd med klubbens bedömning har du rätt att få tvisten prövad av allmän domstol. Du har även möjlighet att i stället vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten bedömd.

Kontaktuppgifter

Postadress; Simklubben Neptun, Götgatan 107, 116 63 Stockholm
E-post; hej@neptun.se

 

Bokningsvillkor senast ändrade den 26-4-2024.